Truy cập nội dung luôn

Cứ 8 giây trên thế giới có 01 người chết vì thuốc lá, khói thuốc lá chứa hơn 4.000 chất độc hại trong đó có 43 chất là tác nhân gây ung thư

Thanh tâm (Biên tập và cập nhật)
thainguyen.gov.vn