Truy cập nội dung luôn

Hóa chất trong khói thuốc lá sẽ hủy hoại những túi khí trong lá phổi của bạn, đây là căn bệnh khí thủng, vô phương cứu chữa. Dù bạn chỉ hút loại thuốc lá có ít chất nhựa, bạn vẫn có nguy cơ mắc chứng khí thủng trong thời kỳ đầu

Thanh Tâm (Cập nhật)
thainguyen.gov.vn