Truy cập nội dung luôn

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên làm việc với Đoàn công tác Công ty TNHH Trina Solar Wafer (Việt Nam)

Trần Huyền - Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn