Truy cập nội dung luôn

Đại hội đại biểu Hội chè Đại Từ lần thứ nhất

Sáng 19/3, tại Nhà văn hóa huyện Đại Từ, Đại hội đại biểu Hội chè Đại Từ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tổ chức.

Ban Chấp hành Hội chè Đại Từ khóa I ra mắt Đại hội

Đại Từ là vùng đất có khí hậu, thổ nhưỡng đặc biệt phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của cây chè. Đây cũng là địa phương có diện tích chè lớn nhất Thái Nguyên (chiếm hơn 30% diện tích chè toàn tỉnh). Đến nay, tổng diện tích chè của toàn huyện đạt trên 6.400 ha, sản lượng chè búp tươi năm 2021 đạt gần 72.000 tấn. Toàn huyện có khoảng 30.000 hộ làm chè với 53 làng nghề chè, 12 doanh nghiệp kinh doanh chè, 28 hợp tác xã sản xuất kinh doanh chè.

Là vùng sản xuất chè có truyền thống lâu đời, có tiềm năng sản xuất sản phẩm chè chất lượng cao, những năm qua, chè đã trở thành cây trồng chủ lực, mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương. Tuy vậy, việc sản xuất chè ở Đại Từ cơ bản vẫn mang tính nhỏ lẻ, manh mún, chưa hình thành được chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có.

Chính vì vậy, Hội chè Đại Từ được thành lập trên cơ sở liên kết các cá nhân, tổ chức nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ chè. Hội chịu sự quản lý Nhà nước của UBND huyện Đại Từ và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Đến thời điểm này, Đại Từ là địa phương đầu tiên trong tỉnh thành lập tổ chức hội của cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh chè. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Hội chè Đại Từ khóa I với 15 thành viên. Bà Nguyễn Thị Hải, Giám đốc Hợp tác xã chè La Bằng được bầu là Chủ tịch Hội chè Đại Từ.


baothainguyen.vn