Truy cập nội dung luôn

Hỗ trợ các hợp tác xã cải tiến máy móc sản xuất

Trong giai đoạn 2016 - 2021, từ nguồn hỗ trợ khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) đã triển khai hỗ trợ kinh phí ứng dụng công nghệ, cải tiến máy móc sản xuất cho 22 hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh.
 

Năm 2021, HTX Trà Sơn Dung (TP. Thái Nguyên) được hỗ trợ 300 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ khuyến công để cải tiến máy móc, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến chè

Cụ thể, có 16 HTX được hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất chế biến, bảo quản  chè  và nông sản; 2 HTX được hỗ trợ máy móc thiết bị trong sản xuất gia công đồ gỗ; 3 HTX được hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất hàng may mặc và 1 HTX được hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đồ uống. Tổng kinh phí hỗ trợ là 4,2 tỷ đồng.

Việc được hỗ trợ kinh phí ứng dụng công nghệ, cải tiến máy móc đã giúp các HTX nâng cao hiệu suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Năm 2021, tỉnh Thái Nguyên có 4 HTX có sản phẩm được công nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia; 2 HTX có sản phẩm đạt 5 sao OCOP cấp Quốc gia.


baothainguyen.vn