Truy cập nội dung luôn

TP. Thái Nguyên: Triển khai kế hoạch khôi phục diện tích chè trung du

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2025, TP. Thái Nguyên phấn đấu trồng mới, trồng thay thế 300 ha chè trung du - giống chè bản địa, làm nên thương hiệu chè Thái Nguyên.

 

Giống chè trung du đang được nhiều hộ dân trên địa bàn TP. Thái Nguyên trồng lại nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị

Để đạt được mục tiêu trên, thành phố đã phê duyệt đầu tư hơn 27 tỷ đồng để bảo tồn và phát triển vùng chè trung du hiện có. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu chè búp tươi của 6 xã theo chỉ dẫn địa lý vùng chè đặc sản Tân Cương (gồm: Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Trìu, Thịnh Đức, Quyết Thắng, Phúc Hà). Từ đó, xác định quy mô, diện tích sản xuất, năng suất, sản lượng chè; xác định cơ cấu giống chè cho từng vùng; xây dựng phương án chuyển đổi diện tích đất lúa xen kẹp, đất màu, đất rừng sản xuất kém hiệu quả chuyển sang trồng chè trung du.

Cùng với đó, thành phố sẽ xây dựng vườn chè giống trung du đầu dòng với diện tích 7.000 m2, hằng năm cung ứng khoảng 500.000 hom chè giống phục vụ trồng mới, trồng thay thế. TP. Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ diện tích chè giống trung du đạt khoảng 30% tổng diện tích.

TP. Thái Nguyên hiện có 1.570 ha chè, tập trung tại các xã: Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Trìu… Trong đó, diện tích chè trung du hiện chiếm chỉ khoảng 10,6%, còn lại chủ yếu là các giống chè lai.


baothainguyen.vn