Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1476/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về phát hành và quản lý sử dụng biển “XE HỘ ĐÊ” làm nhiệm vụ khẩn cấp phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 30/06/2022 Trịnh Việt Hùng
2 1360/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 22/06/2022 Đặng Xuân Trường