Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1062/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Bách Quang 18/05/2022 Lê Quang Tiến
2 1055/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên. 16/05/2022 Lê Quang Tiến
3 1053/QĐ-UBND Về việc đính chính Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 và Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên 16/05/2022 Lê Quang Tiến
4 1034/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới số 2 Thịnh Đán - Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên 13/05/2022 Trịnh Việt Hùng
5 1033/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Thống Nhất, phường Phố Cò 13/05/2022 Lê Quang Tiến
6 1032/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Bá Xuyên 13/05/2022 Trịnh Việt Hùng
7 1015/QĐ-UBND Về việc đề nghị thu hồi đất của Công ty TNHH Hưng Thái Nguyên tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên 11/05/2022 Lê Quang Tiến
8 1013/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường THCS Việt Ấn xã Na Mao, huyện Đại Từ để sử dụng vào mục đích: xây dựng Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng tại xã Na Mao, huyện Đại Từ 11/05/2022 Lê Quang Tiến
9 1012/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Chùa Minh Sơn, để thực hiện mở rộng Chùa Minh Sơn, tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 11/05/2022 Lê Quang Tiến
10 1011/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công I tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công 11/05/2022 Lê Quang Tiến
11 1010/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Báo Sài Gòn Giải phóng tự nguyện trả lại đất, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên quản lý theo quy hoạch 11/05/2022 Lê Quang Tiến
12 1009/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, gia hạn cho Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển nông thôn Miền Núi thuê đất, để khai thác mỏ đá vôi Trúc Mai làm vật liệu xây dựng thông thường và xây dựng công trình phụ trợ, tại xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai 11/05/2022 Lê Quang Tiến
13 1008/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH KTCB khoáng sản Núi Pháo thuê đất, để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình phụ trợ (vùng đệm) tại xã Tân Linh, huyện Đại Từ 11/05/2022 Lê Quang Tiến
14 998/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái nguyên 06/05/2022 Lê Quang Tiến
15 997/QĐ-UBND Phê duyệt 13 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 06/05/2022 Lê Quang Tiến
16 996/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 và bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, năm học 2022 - 2023 06/05/2022 Đặng Xuân Trường
17 943/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Hồng Thái giai đoạn 2 29/04/2022 Lê Quang Tiến
18 942/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Thành Nam 1, thị trấn Đu, huyện Phú Lương 29/04/2022 Lê Quang Tiến
19 924/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Thành Nam tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên 29/04/2022 Trịnh Việt Hùng
20 922/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị số 1A, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công 29/04/2022 Trịnh Việt Hùng