Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu về Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên

27-09-2021

Cổng thông tin điện tử Thái Nguyên là kênh phát ngôn chính thức của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trên mạng Internet do Trung tâm Thông tin tỉnh tổ chức thực hiện.