Truy cập nội dung luôn

THÁI NGUYÊN: Ưu tiên mời gọi đầu tư vào một số lĩnh vực

28-12-2021

Thái Nguyên là một trong những tỉnh trung tâm vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội, những lợi thế về vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực chất lượng cao, có nhiều cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, bộ máy chính quyền năng động, thân thiện với người dân, doanh nghiệp, đây là điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên.

THÁI NGUYÊN: Ưu tiên mời gọi đầu tư vào một số lĩnh vực

28-12-2021

Thái Nguyên là một trong những tỉnh trung tâm vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội, những lợi thế về vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực chất lượng cao, có nhiều cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, bộ máy chính quyền năng động, thân thiện với người dân, doanh nghiệp, đây là điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên.

Điều kiện cơ sở hạ tầng

28-12-2021

Là một tỉnh thuộc vùng trung du miền núi Đông Bắc, Thái Nguyên có nhiều tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Thái Nguyên xác định "xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030". Để thực hiện vụ trên tỉnh Thái Nguyên đề ra nhiều giải pháp quan trọng, trong đó có hạ tầng giao thông, y tế, du lịch, điện lực...

Điều kiện cơ sở hạ tầng

28-01-2010

Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh Thái Nguyên đã có những hoàn thiện nhất định, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư triển khai trên địa bàn tỉnh...