Truy cập nội dung luôn

Phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

18-04-2019

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”.