Truy cập nội dung luôn

Thái Nguyên xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, tăng 6 bậc so...

Tỉnh Thái Nguyên xếp vị trí thứ 6/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 với tổng số 89.20%, tăng 3.59% và tăng 6 bậc so với năm 2020; đứng thứ nhất (1/14 tỉnh, thành phố) khu...

Chủ tịch nước làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” cần phân định rõ hơn các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng; khẳng định...

Phổ biến “Đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030”

Ngày 13/5, tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Bộ Tài chính phối hợp Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và các ngân hàng tư vấn, hỗ trợ cho Việt Nam về công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia tổ chức...

Thái Nguyên thuộc nhóm trung bình cao về Chỉ số PAPI

Theo công bố mới đây của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam về Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021, Thái Nguyên đạt 43.37 điểm, thuộc nhóm trung...

Khai giảng lớp đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày 12/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với TP. Phổ Yên và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 (trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ...