Truy cập nội dung luôn

Những tín hiệu lạc quan về bình đẳng giới trong vùng DTTS, miền núi: Bình đẳng giới gắn với phát...

Trên thực tế, việc thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ DTTS vẫn phải đối mặt với không ít rào cản. Việc lồng ghép các chính sách về giới chưa được các cấp chính quyền quan tâm đúng mức, hiệu quả...

Thay đổi nhận thức của người dân trong sản xuất chè

Người dân trong xóm lâu nay sản xuất chè theo thói quen, tình trạng sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, phân bón hóa học phổ biến... Muốn thay đổi điều này, các hộ dân ở xóm Phú Thọ, xã Phú Đô...

Khảo sát việc triển khai và kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh tại Sở Lao...

Chiều ngày 20/5, Tổ công tác số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã khảo sát việc triển khai và...

Khảo sát việc triển khai và kết quả thực hiện chính sách dân tộc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển...

Tiếp tục chương trình khảo sát, sáng ngày 20/5, Tổ công tác số 2 của HĐND tỉnh do đồng chí Ân Văn Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã khảo sát việc...

Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân tộc còn chậm

Chiều 19/5, Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã có buổi làm việc với các bộ, ngành về kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác dân...

VIDEO DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI