Truy cập nội dung luôn

Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thái Nguyên

22-02-2018

Địa chỉ: Phường Trưng Vương, T.P Thái Nguyên (trong trụ sở Tỉnh uỷ). Điện thoại: 0280 3750 440. Địa chỉ: Phường Trưng Vương, T.P Thái Nguyên (trong trụ sở Tỉnh uỷ). Điện thoại: 0280 3750 440.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên

22-02-2018

Địa chỉ: Điện thoại Văn thư: 0968087838 Fax: 02803852534 Email:

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên

22-02-2018

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội tổ chức thực hiện các hoạt động về lĩnh vực Công tác xã hội theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng

22-02-2018

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Email: soxd@thainguyen.gov.vn Điện thoại: 0280. 3855411

Bảo hiểm xã hội tỉnh

22-02-2018

Địa chỉ: số 17a, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ĐT: 0280.3750.662 Địa chỉ Website của cơ quan: www.bhxhthainguyen.gov.vn

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

22-02-2018

Địa chỉ: Số 17 Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam Điện thoại: 02803.753295 Email: dukccq@thainguyen.gov.vn

Thanh tra Tỉnh

22-02-2018

Trụ sở: Phường Trưng Vương - Thành phố Thái Nguyên Điện thoại văn thư: 0280 3752165 Fax: 3752165 Email: Thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

22-02-2018

Địa chỉ: Số 19, đường Nha Trang, TP Thái Nguyên ĐT (Fax): 0280,.3855506

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên

22-02-2018

Trụ sở: Số 28 Đường Phan Đình Phùng - TP.Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0208 3855529 / Fax: 0208 3855529 Email: vanthu.btgtu@thainguyen.gov.vn / Website: http://tuyengiaothainguyen.org.vn

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 60 kết quả.