Truy cập nội dung luôn

Bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn quốc gia

04-06-2020

Ngày 04/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2028/UBND-CNN về bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn quốc gia

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020

04-06-2020

Ngày 04/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2024/UBND-CNN về báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020

Triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

03-06-2020

Ngày 03/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2013/UBND-KT về triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020

03-06-2020

Ngày 03/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2003/UBND-CNN về tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2020

01-06-2020

Ngày 01/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1955/UBND-NC về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2020

Kế hoạch Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020

29-05-2020

Ngày 27/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020.

Thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

29-05-2020

Ngày 28/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1926/UBND-KGVX thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện hỗ trợ nhập cảnh cho chuyên gia người nước ngoài theo chỉ đạo của BCĐQG phòng chống dịch COVID-19

29-05-2020

Ngày 28/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1925/UBND-KGVX về thực hiện hỗ trợ nhập cảnh cho chuyên gia người nước ngoài theo chỉ đạo của BCĐQG phòng chống dịch COVID-19.

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

29-05-2020

Ngày 27/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1901/UBND-KSTTHC về thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Không tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ IV, năm 2020

26-05-2020

Ngày 26/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1888/UBND-KGVX về việc không tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ IV, năm 2020.

Tăng cường thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

26-05-2020

Ngày 26/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1882/UBND-NC về tăng cường thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

22-05-2020

Ngày 22/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1856/UBND-TH về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

22-05-2020

Ngày 22/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1846/UBND-KSTTHC về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Nghiên cứu triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp”

22-05-2020

Ngày 22/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1854/UBND-TH về nghiên cứu triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp”

Thực hiện công tác tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

21-05-2020

Ngày 20/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1823/UBND-NC về thực hiện công tác tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Văn bản số 3746/VPCP-KSTT ngày 13/5/2020 của Văn phòng Chính phủ

15-05-2020

Ngày 15/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1770/UBND-KSTTHC về thực hiện Văn bản số 3746/VPCP-KSTT ngày 13/5/2020 của Văn phòng Chính phủ

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020

15-05-2020

Ngày 15/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1773/UBND-CNN về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020.

Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5/2020 - 31/5/2020

15-05-2020

Ngày 15/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1766/UBND-KGVX về tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5/2020 - 31/5/2020.

Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020

14-05-2020

Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 4/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020.

Tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan ra diện rộng

14-05-2020

Ngày 13/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1718/UBND-CNN về tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan ra diện rộng.