Truy cập nội dung luôn

Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

14-01-2020

Năm 2019 đã kết thúc, chào đón năm 2020, chúng ta kiểm lại những việc đã thực hiện năm 2019 và giai đoạn của 4 năm trước, với những khát vọng lớn lao cho việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội được đặt ra cho cả nhiệm kỳ vào năm 2020.

Tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị Đảng bộ tỉnh năm 2019

10-01-2020

Sáng ngày 10/1/2020, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Đảng bộ tỉnh năm 2019; tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.