Truy cập nội dung luôn

Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

27-05-2022

Ngày 08/5/2022 Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 03/2022/QĐ - TA thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông Vũ Đức Sáng, sinh năm 1987.

Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết

27-05-2022

Ngày 20/4/2022 Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên đã ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-TA thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết đối với ông Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1965.

Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư xóm Ấp Thái

23-05-2022

Ngày 20/05/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1087/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư xóm Ấp Thái.

Phát động Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo), Khẩu hiệu (Slogan) và sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên

20-05-2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng mời tham gia Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo), Khẩu hiệu (Slogan) và sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị City Home

19-05-2022

Ngày 06/05/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 993/QĐ-UBND về việc hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị City Home

Thông báo nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án Khu dân cư Hồ Dinh

19-05-2022

Ngày 17/05/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 1383/TB-SKHĐT về danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án Khu dân cư Hồ Dinh.

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án: Xây dựng đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu (đoạn nối đường Bắc Sơn) và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

19-05-2022

Ngày 11/05/2022, Sở Tài nguyên và Môi tường đã ban hành Thông báo số 238/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án: Xây dựng đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu (đoạn nối đường Bắc Sơn) và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

Thông báo nhà đầu tư đáp ứng đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án Điểm dân cư Trung tâm xã Tân Đức.

19-05-2022

Ngày 17/05/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 1385/TB-SKHĐT về danh sách nhà đầu tư đáp ứng đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án Điểm dân cư Trung tâm xã Tân Đức.

Mời quan tâm Dự án Khu dân cư Hồng Thái giai đoạn 2, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ

18-05-2022

Ngày 06/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 1259/TB-SKĐT mời quan tâm Dự án Khu dân cư Hồng Thái giai đoạn 2, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ.

Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết.

18-05-2022

Ngày 04/5/2022 Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 02/TB – TA thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết đối với bà Dương Thị Đào, sinh năm 1979.

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

17-05-2022

Ngày 16/5/2022, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 1547/STC-TCHCSN đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thông báo các dự án đủ điều kiện huy động vốn và các dự án đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai.

17-05-2022

Ngày 16/5/2022, Sở Xây dựng Thái Nguyên đã ban hành danh mục các dự án đủ điều kiện huy động vốn và các dự án đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai.

Số điện thoại đường dây nóng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên.

16-05-2022

Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Thái Nguyên Công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử: - Số điện thoại đường dây nóng: 0976456787; 0988708608 - Địa chỉ hộp thư điện tử: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

14-05-2022

Ngày 13/5/2022 Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ đã ban hành Quyết định số 03/2022/QĐST - VDS về việc thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Trần Thị Hiền, sinh năm 1968.

Mời tham gia thi tuyển Phương án kiến trúc

13-05-2022

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên trân trọng mời các tổ chức, cá nhân trong nước tham gia thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2, thành phố Thái Nguyên.

Gia hạn mời quan tâm Dự án Khu đô thị City Home

11-05-2022

Ngày 09/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 1285/TB-SKHĐT gia hạn mời quan tâm Dự án Khu đô thị City Home.

Đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi thành Bệnh viện Phổi và giới thiệu mẫu dấu mới

11-05-2022

Ngày 05/5/2022, Bệnh viện Phổi đã ban hành Thông báo số 1152/TB-BVP về việc đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi thành Bệnh viện Phổi và giới thiệu mẫu dấu mới

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Xây dựng khu dân cư số 9 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.

11-05-2022

Ngày 06/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 231/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Xây dựng khu dân cư số 9 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên..

Mời quan tâm Dự án Khu dân cư Thành Nam 1, thị trấn Đu, huyện Phú Lương

11-05-2022

Ngày 06/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 1245/TB-SKH&ĐT mời quan tâm Dự án Khu dân cư Thành Nam 1, thị trấn Đu, huyện Phú Lương.